NAZAD

RUDARSKI BAZEN KOLUBARA

RUDARSKI BAZEN KOLUBARA

  • Tamnava zapodno polje
  • Opština:
  • Lazarevac
  • Trajanje izgradnje:
  • 2014 - 2015 godine
  • Investitor:
  • JP EPS
  • Izvođači:
  • ENERGOTEHNIKA JUŽNA BAČKA / HIDRO-TAN

Izrada cevovoda i ispumpavanje prljave vode.